Arbodienst

De arbodienst is een belangrijke speler op het gebied van arbeidsverzuim. Deze dienst ondersteunt en adviseert werkgevers en personeel over ziekteverzuim en arbeidsomstandigheden. Ook heeft de arbodienst een rol bij bijvoorbeeld slachtofferhulp na een bedrijfsongeluk.

De arbodienst streeft altijd na om het verzuim zo laag mogelijk te houden en zieke werknemers zo snel mogelijk te laten re-integreren in het bedrijf. De werkgever betaalt de arbodienst, maar deze is toch zelfstandig en onafhankelijk. Dit lijkt misschien krom, maar de arbowetgeving verplicht de werkgever om deskundige ondersteuning te regelen bij arbo- en verzuimbeleid. De meeste bedrijven doen dit via een gecertificeerde arbodienst. Zo’n dienst geeft advies over werk en gezondheid en stelt een arbobeleid op.

Sinds 2005 is het echter ook toegestaan om als bedrijf een arbodeskundige of zelfstandige bedrijfsarts in te schakelen voor deze zaken. Uiteraard mag je ook zelf bepalen welke arbodienst je in de arm neemt, als je hiervoor kiest. Het is namelijk een vrije markt. In sommige branches bestaat een raamcontract met één bepaalde arbodienst. Hierdoor kun je als bedrijf in die branche voordeel halen door je bij deze dienst aan te sluiten.

Je hebt een aantal plichten op het gebied van arbobeleid. Zo ben je verplicht inzage te geven in je risico-inventarisatie & evaluatiebeleid (RI&E). Ook moet je zieke werknemers verplicht begeleiden en dien je periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek te verrichten. En zo zijn er nog een aantal dingen waar je toe verplicht wordt als werkgever. Maar hier krijg je gelukkig ook wat voor terug.

De arbodienst neemt namelijk een groot deel van de verzuimbegeleiding voor haar rekening en maakt een probleemanalyse van verzuim in jouw bedrijf. Toch moet je als werkgever ook nog een aantal dingen zelf doen:

  • Uiterlijk de vierde dag dien je de werknemer ziek te melden bij de arbodienst.
  • 8 weken na de eerste ziektedag dien je een plan van aanpak te hebben voor re-integratie van de werknemer. Dit doe je samen met de zieke werknemer op basis van de probleemanalyse van de arbodienst.
  • Na 42 weken ziekte dien je dit te melden bij het UWV. De Wet Verbetering Poortwachter verplicht je als werkgever inspanning te leveren om de werknemer weer aan de slag te krijgen.

Preventie arbeidsverzuim

Arbeidsverzuim en oorzaken