Arbeidsverzuim en oorzaken

Sick Young Woman Lying in BedIedere werkgever krijgt er mee te maken: arbeidsverzuim, of met een duur woord absenteïsme. Dit is niet meer en niet minder dan een werknemer die niet op zijn of haar werk verschijnt. Hier kunnen allerlei redenen voor zijn. Een veel voorkomende oorzaak is natuurlijk ziekte.

Wanneer een werknemer zich ziek meldt bij zijn werkgever bestaat er officieel een vermoeden van ziekte. Dit vermoeden kan worden bevestigd door een medische beoordeling van een arts en later eventueel door een controle-arts. Als een werknemer zich ziek meldt vanwege een vastgestelde en algemeen erkende ziekte, noemen we dat wit verzuim. Op het moment dat een werknemer zich ziek meldt terwijl hij/zij helemaal niet ziek is, heet dat zwart verzuim. Dit zijn duidelijk af te bakenen termen. Voor een werkgever wordt het lastig op het moment dat er sprake is van zogenaamd grijs verzuim. Deze term houdt in dat er sprake is van ziekmelding door reële klachten, maar waarbij het twijfelachtig is of de ‘zieke’ echt niet in staat is tot werken. Vaak duidt dit grijze verzuim op onvoldoende welzijn en preventie op het werk. Wanneer een werknemer wel aanwezig is, maar totaal niet productief is, spreken we van mentaal verzuim.

Er zijn verschillende oorzaken voor kortdurend ziekteverzuim. Een fragiele conditie, onvrede over het werk of het inkomen, een te hoge werkdruk, ontevredenheid over de relatie met de werkgever of collega’s of problemen van persoonlijke aard kunnen er toe leiden dat iemand zich kortdurend ziek meldt. Wanneer er sprake is van frequent kortdurend ziekteverzuim, is het voor de werkgever tijd om maatregelen te nemen. Voorwaarde hiervoor is dat de oorzaak wordt achterhaald. Om deze vormen van ziekteverzuim tegen te gaan kan een werkgever een aantal maatregelen treffen:

–          Contact met betrokkene. Ga in gesprek met de persoon om te achterhalen wat de oorzaken zijn.

–          Maak duidelijke afspraken met betrekking tot ziekteverzuim.

–          Controleer je werknemers bij twijfel. Beschrijf wel duidelijk het beleid hieromtrent.

–          Verhoog de drempel. Zorg dat je werknemers verplicht persoonlijk afmelden.