Preventie arbeidsverzuim

Een zieke werknemer kost veel meer dan alleen zijn of haar brutoloon (1,5 tot 2,5 keer zoveel). Daarom is het voor werkgevers belangrijk om een goed ziekteverzuimbeleid te voeren. Dit moet passen bij de verzuimproblematiek in de organisatie. Het doel van dit beleid moet zijn om te voorkomen dat mensen door hun werk ziek of arbeidsongeschikt worden.

Wijzigingen in sociale wetgeving moeten werkgevers financieel stimuleren om ziekteverzuim laag te houden en arbeidsongeschikte werknemers weer terug te laten keren in de organisatie. Om werkgevers hierin te stimuleren, mogen ze bepaalde investeringen op het gebied van Arbo op een zelfgekozen moment afschrijven. Dit geldt wanneer een werkgever investeert in Arbo-vriendelijke middelen tegen bijvoorbeeld lawaaidoofheid, of hulpmiddelen die ergonomisch verantwoorder werken mogelijk maken.

Zoals gezegd kost een zieke werknemer dus meer dan alleen zijn brutoloon. Hier komt omzetverlies, vervanging of extra werk voor collega’s bij. Voor grote bedrijven geldt dat een niet gere-integreerde werknemer nog eens extra geld kost. De WIA-premie wordt dan verhoogd voor alle werknemers. Kortom, het is van groot belang om een goed Arbo- en verzuimpreventiebeleid te voeren. Dit levert veel op:

 • Minder productieverlies en betere planning
 • Veiligere en gezondere werkomgeving voor iedereen
 • Minder verzuim, dus lagere kosten
 • Minder verloop van goed personeel
 • Gemotiveerd personeel
 • Aantrekkelijkere werkgever
 • Minder kosten voor werving en opleiding

Om dit te bewerkstelligen moet een verzuimbeleid worden uitgevoerd met de volgende personeelsinstrumenten:

 • Duidelijke berekening van ziekteverzuim door de hele organisatie
 • Goed werkende registratie van verzuim
 • Duidelijke procedures voor verzuimmelding
 • Medische controle en begeleiding
 • Sociale begeleiding
 • Voeren van verzuimgesprekken met medewerkers