De belangrijkste wijzigingen van de Arbowet

De belangrijkste wijzigingen van de Arbowet

Onlangs heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel om de Arbowet te wijzigen. Deze wetswijzigingen zullen vanaf 1 juli 2017 in werking treden. Met het aanpassen van Arbowet wil het kabinet ervoor zorgen, dat het functioneren van de bedrijfsgezondheidszorg...
Feestdagen vergroten kans op RSI bij muzikanten

Feestdagen vergroten kans op RSI bij muzikanten

Uit een Canadees onderzoek is gebleken dat de feestdagen niet voor iedereen even feestelijk zijn. Muzikanten hebben door de vele uitvoeringen die ze in deze periode geven namelijk een grotere kans om last te krijgen van RSI. Het vele musiceren zorgt ervoor dat...
Stoelmassage heeft preventieve werking tegen RSI

Stoelmassage heeft preventieve werking tegen RSI

Inmiddels is het bij veel mensen wel bekend dat het onverstandig is om (te) lang achter elkaar werkzaamheden met herhalende bewegingen uit te voeren. Een goed voorbeeld hiervan is het werken op de computer – de term muisarm is niet voor niets een synoniem geworden...