geboorte kindEen werknemer heeft wettelijk recht op calamiteitenverlof of ander kort verzuimverlof om de tijd te kunnen nemen voor problemen die spelen in de privésfeer en die om een onmiddellijke oplossing vragen. Als werkgevers op een goede manier omgaan met calamiteitenverlof kan langdurig verzuim vermeden worden.

De regels

Het is belangrijk dat werkgevers en werknemers de regels die er gelden omtrent calamiteitenverlof goed in acht nemen.

 • Er moet sprake zijn van privé-problemen die om een onmiddellijke oplossing vragen.
 • De werknemer is verplicht om het verlof zo snel mogelijk bij zijn werkgever te melden.
 • De werknemer is verplicht een inschatting te maken van de duur van het verlof. Het calamiteitenverlof en ander kort verzuimverlof kan zo lang duren als de tijd die nodig is om de problemen op te lossen. Dat varieert van een paar uur tot een paar dagen.
 • De werknemer heeft bij calamiteitenverlof recht op 100% doorbetaling van zijn loon.
 • Calamiteiten in de privésfeer van de werknemer mogen nooit een reden voor ontslag zijn.
 • Werknemer en werkgever zijn in de gelegenheid om samen afspraken te maken over de duur van het verlof en het percentage van de loon dat de werknemer in die periode ontvangt. Het is aan te raden deze afspraken goed op papier vast te leggen.

Situaties waarin een werknemer recht heeft op calamiteitenverlof

 • Een werknemer heeft tijd nodig om de uitvaart van een goede vriend of familielid te regelen
 • Het kind van de werknemer is ziek en moet van school gehaald worden.
 • Er moet direct oppas of verzorging voor een ziek familielid geregeld worden. Daar blijkt in de praktijk overigens weinig gebruik van gemaakt te worden.
 • Een huisgenoot of familielid overlijdt. Ook voor de begrafenis krijgt een werknemer calamiteitenverlof.
 • De partner van een werknemer krijgt een baby.
 • De partner mag calamiteitenverlof opnemen om aangifte te doen van de geboorte van zijn kind.