Wat is RSI?

De afkorting RSI staat voor Repetitive Strain Syndrome en is een vrij vertaalde benaming voor ‘herhaaldelijke bewegingen’. In Nederland kennen we we RSI voornamelijk onder de naam ‘muisarm’. Maar ook Repetitive Motion Injury is een term die wordt gebruik wanneer we het hebben over RSI. Repetitive Strain Injury kan ontstaan bij veelvuldig gebruik van de computer. RSI klachten zien we voornamelijk terug bij;

  • Vingers
  • Onderarm
  • Pols
  • Nek
  • Schouder

Pijn

Zoals in de inleiding al is aangegeven kampen mensen die RSI hebben vooral te maken met pijnklachten. Deze pijn kan ontstaan in de nek, schouders, bovenrug, armen, ellebogen, polsen, handen en/of vingers. In de meest ernstige gevallen kan er wekenlang pijn ontstaan op alle van de bovengenoemde plaatsen en het is in zo’n geval moeilijk om nog normaal te functioneren op de werkplek.

De oorzaak

RSI ontstaat zoals de naam al aangeeft door herhalende bewegingen die soms vrij onschuldig lijken, maar er toch voor kunnen zorgen dat zenuwen, pezen en spieren niet meer optimaal functioneren. Een veelvoorkomende oorzaak voor RSI is het gebruik van de computer en de aandoening heeft zijn Nederlandse naam ‘muisarm’ hier dan ook aan te danken. RSI kan echter ook optreden bij ander werk met een hoge werkdruk of werk waarbij vaak dezelfde bewegingen moeten worden herhaald.

Oplossingen

Het beste medicijn tegen RSI is veel rust en een betere (werk)houding. In verreweg de meeste gevallen is RSI geen chronische aandoening en meestal gaan de klachten vanzelf over wanneer er voldoende rust wordt genomen of wanneer de houding wordt verbeterd waardoor het lichaam zich ook tijdens het werk kan ontspannen. Er zijn speciale therapieën ontwikkeld die helpen aandoeningen als RSI te voorkomen en er zijn ook andere hulpmiddelen, zoals speciale software, die het optreden van RSI kunnen voorkomen.

Praktische hulpmiddelen tegen RSI klachten

Tips om RSI te voorkomen

Klachten en symptonen

Medische achtergrond