Klachten en symptonen

Het verloop van de aandoening RSI kent drie fasen die bij zowel artsen als mensen met RSI meestal bekend zijn. Mensen die echter pas sinds kort aan RSI lijden of zich niet realiseren dat ze RSI hebben kennen de fasen echter vaak niet en daarom volgt hieronder een korte omschrijving van de symptomen van de verschillende fasen.

1.       De eerste fase

In de eerste fase zijn de klachten meestal kortstondig aanwezig, vooral aan het einde van de werkdag, en kan de patiënt zijn taken nog gewoon naar behoren uitvoeren. De pijn verdwijnt meestal na een periode van rust, zoals tijdens de slaap of in het weekend. Klachten die de patiënt heeft zijn in de eerste fase doorgaans eenvoudig te verhelpen.

Samengevat: Fase 1 kenmerkt zich door

 • Klachten nemen af, naarmate men rust neemt
 • Klachten zijn alleen aanwezig tijdens kantooruren
 • Er is dus een duidelijke relatie tussen  de klachten het werk
 • Klachten uiten zich in vormen als: stijfheid, tintelingen en pijn
 • Er is nog geen zichtbare afname in de werkprestatie

2.       De tweede fase

In de tweede fase van RSI heeft de patiënt steeds sneller last van klachten en de klachten trekken bovendien minder snel weg. De pijn kan in de tweede fase zelfs op momenten komen waarop weinig intensief wordt gewerkt en de klachten kunnen een belemmering beginnen te vormen voor het normaal uitvoeren van werk. De klachten waarmee de patiënt in deze fase te maken heeft kunnen nog steeds worden verholpen, maar daarvoor zullen uitgebreide maatregelen moeten worden getroffen.

Samengevat: Fase 2 kenmerkt zich door

 • Klachten houden lang aan
 • Kracht- en controleverlies handen en armen
 • Minder duidelijke relatie werkzaamheden en aanhoudende pijn
 • Klachten blijven langer hangen, ook in het weekend
 • Beïnvloed de werkprestatie

3.       De derde fase

In de derde en laatste fase heeft de patiënt echt te maken met het RSI-syndroom en in deze fase is de pijn vrijwel altijd aanwezig. Dit is ook het moment waarbij de meeste mensen al bewust zijn dat er iets goed mis is. De RSI beheerst je leven en de pijn hierbij is voortdurend. Voldoende rust nemen is moeilijker doordat er constant pijn aanwezig is en het pijngebied is meestal groter dan in de eerste en tweede fase. Werken en bewegen is in de derde fase erg moeilijk en de klachten houden zelfs met voldoende rust lang aan. De klachten zijn nog altijd te verhelpen, maar het herstel vergt in deze fase een erg lange tijd.

Samengevat: Fase 3 kenmerkt zich door

 • Klachten zijn continue aanwezig
 • Slapen lijdt onder de RSI klachten
 • Lichaamsbeperkingen en krachtverlies
 • Werkzaamheden kunnen niet meer worden uitgevoerd